gestión de la calidad certificado según norma ISO 9001:2015

medidor de espesores Rayos X Fischerscope y una Cámara de niebla salina

normativas REACH / RoHS

depuradora físico química con la que tratamos las aguas residuales y los productos químicos

bandera catalana bandera española

RUBI ZINC té implantat un sistema de gestió de la qualitat certificat segons norma ISO 9001:2015, basat en la millora contínua i el control dels seus processos, amb tres grans objectius:

• Satisfer les necessitats i requisits dels nostres clients.
• Assegurar la satisfacció dels nostres empleats.
• Assegurar l'eficàcia econòmica de l'empresa.

Per al control i mesurament del procés productiu compta entre d'altres amb un mesurador de gruixos Raigs X Fischerscope i una Cambra de boira salina per a realitzar els assajos a la corrosió.

Periòdicament es realitzen anàlisi i controls dels diferents banys per assegurar la qualitat del procés.

Els nostres proveïdors són avaluats en cada lliurament per assegurar que els productes comprats compleixen amb els requisits especificats.

En el nostre compromís amb el medi ambient, disposem d'una depuradora física química amb la qual tractem les aigües residuals i els productes químics que generem en els nostres processos.

Estem compromesos amb el mediambient, per això complim amb les normatives REACH/RoHS.

certificado iso 9001:2015 política de calidad Descarregar certificat ISO 9001:2015 Descarregar política de qualitat
medidor de espesores