Zincado blanco, Zincado pasivado iridiscente de alta resistencia

Zincado amarillo bricromatado trivalente, Zincado negro decorativo

Zincado negro exento de CR VI, Deshidrogenado

Sellado, desengrase y decapado

bandera catalana bandera española

Zincat blanc:
És reconeixible pel seu color blavós brillant. És un recobriment versàtil de fàcil aplicació per a peces que necessitin poques hores de resistència a la corrosió.

Zincat passivat iridescent d'alta resistència:
És un recobriment del qual s'obté una capa irisada de color blau-vermellós, amb una alta resistència a la corrosió.

Zincat groc bicromatat trivalent:
Zincat especialitzat net i respectuós amb el medi ambient,caracteritzat per la seva alta resistència a la corrosió i la seva alta qualitat.

Zincat negre decoratiu:
Destinat per a peces que requereixin una estètica visual concreta amb bona resistència a la corrosió.

Zincat negre exempt de CR VI:
Zincat que compleix amb les exigències mediambientals i que té una bona resistència a la corrosió.

Deshidrogenat:
El deshidrogenat és un tractament que evita la fragilització de les peces i per tant disminueix el risc de trencament.

Segellat:
És l'aplicació d'una pel·lícula protectora sobre la capa de passivació que proporciona una major resistència a la corrosió.

Desgreixatge i decapatge:
Tractament per eliminar impureses superficials (òxid, partícules metàl·liques, olis o greixos).

material acabadomaterial acabadomaterial acabado material acabadomaterial acabado